Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

2.03.2024

Urząd marszałkowski

Dostępny samorząd – granty

Województwo mazowieckie realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie”, które jest częścią projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania mające na celu poprawę dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach należących do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w jego delegaturach, polegające na wyposażeniu wind w system informacji dźwiękowo-głosowej, zakupie pętli indukcyjnych oraz instalacji systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Powyższe działania wpisują się w Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na lata 2022–2024 i stanowią kontynuacje podjętych i zrealizowanych przez urząd przedsięwzięć służących zwiększeniu dostępności usług w szczególności dla osób słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących, osób starszych i osób z niepełnosprawnością intelektualną.FE POWER wersja kolor.jpg

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Adrian Kuśmierz (OR)

Data wytworzenia: 03.01.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 09.01.2023 11:41

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 09.01.2023 12:18

Liczba wyświetleń: 11000

Data opublikowania: 09.01.2023 11:41


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony