Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Rejestr uchwał sejmiku

Uchwała Nr 105/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku

Data uchwały 2004-08-30
Numer uchwały 105/04
Czego dotyczy uchwała w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Na podstawie art. 18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie statutu Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

 • Regulamin Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego

  W dniu 30 sierpnia 2004 roku, Sejmik podjął uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego. § 20 ust. 4 przyjętego statutu stanowi, iż organizację wewnętrzną i tryb pracy Sejmiku określa odrębna uchwała Sejmiku.
  W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały przyjmującej nowy Regulamin Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ponieważ, zgodnie z § 26 obecnie obowiązującego Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego, regulamin traci moc z dniem wejścia w życie Statutu Województwa Mazowieckiego.
 • Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  Wytworzył: Kancelaria Sejmiku

  Data wytworzenia: 30.08.2004

  Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

  Data opublikowania: 30.08.2004 00:00

  Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

  Data ostatniej aktualizacji: 30.08.2021 13:33

  Liczba wyświetleń: 61


  UWAGA
  Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

  Powrót na początek strony