Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

VI kadencja 2018-2023

Harmonogram sesji sejmiku 2021-2022

Posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego rozpoczynają się o godzinie 11.00 w trybie zdalnym.

LP. Termin posiedzenia Uwagi
1 2022-12-20

Planowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

2 2022-11-22

Planowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

3 2022-10-18

Planowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

4 2022-09-13

Planowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

5 2022-07-12

Planowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

6 2022-06-21

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

7 2022-06-07

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

8 2022-05-24

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

9 2022-04-26

Zrealizowany porządek obrad

Relacja z sesji sejmiku

10 2022-03-22

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

11 2022-03-02

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

12 2022-02-22

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

13 2022-01-25

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

14 2021-12-21

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

15 2021-11-23 Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

16 2021-10-12

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

17 2021-09-14

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

18 2021-07-06

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

19 2021-06-22

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

20

 

2021-05-18

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

21 2021-04-20

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

22 2021-03-16

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

23 2021-02-23

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

24 2021-01-26

Zrealizowany porządek posiedzenia

Relacja z sesji sejmiku

 

Uprzejmie informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych zbieranych w związku ze wstępem na sesję Sejmiku jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
  • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym administratora, o którym mowa w art. 15a oraz 21 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w celu zapewnienia jawności działania organów;
  • odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną administratora (m.in. MWC Sp. z o.o.);
  • obrady sejmiku województwa są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk; ponadto obrady są protokołowane. Nagrania obrad oraz protokoły sesji sejmiku udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu województwa;
  • będą przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  • czas publikacji może być ograniczony ze względu na realizację celu udostępniania.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji dostępnych jest w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, przy ulicy Stawki 1 w Warszawie lub na stronie internetowej uodo.gov.pl).

Korzystając z prawa głosu podczas sesji sejmiku należy pamiętać, że wszystkie wypowiedzi są utrwalane na ww. zasadach. Podawanie danych osobowych osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie za ich zgodą.

Administrator zastrzega, że nagrania obrad mogą być anonimizowane w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawa do prywatności oraz zasady minimalizacji danych.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku

Data wytworzenia: 04.01.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 28.04.2021 14:08

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2022 14:27

Liczba wyświetleń: 13426


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony