Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Transmisje obrad

Data najbliższego posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Najbliższe LII posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego odbędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 12.00.

Transmisje online prezentowane są za pośrednictwem dedykowanego kanału.

Kliknij i oglądaj transmisję online

 

Trzy flagi w stojakach na sali obrad sejmiku, na tle ściany z kotarą - od lewej: flaga Mazowsza, flaga Polski i flaga Unii Europejskiej.

Uprzejmie informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych zbieranych w związku ze wstępem na sesję Sejmiku jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
  • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym administratora, o którym mowa w art. 15a oraz 21 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w celu zapewnienia jawności działania organów;
  • odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną administratora (m.in. MWC Sp. z o.o.);
  • obrady sejmiku województwa są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk; ponadto obrady są protokołowane. Nagrania obrad oraz protokoły sesji sejmiku udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu województwa;
  • będą przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  • czas publikacji może być ograniczony ze względu na realizację celu udostępniania.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji dostępnych jest w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, przy ulicy Stawki 1 w Warszawie lub na stronie internetowej uodo.gov.pl).

Korzystając z prawa głosu podczas sesji sejmiku należy pamiętać, że wszystkie wypowiedzi są utrwalane na ww. zasadach. Podawanie danych osobowych osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie za ich zgodą.

Administrator zastrzega, że nagrania obrad mogą być anonimizowane w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawa do prywatności oraz zasady minimalizacji danych.


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 04.01.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 19.03.2021 13:36

Ostatnio zaktualizował: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Data ostatniej aktualizacji: 07.02.2023 11:43

Liczba wyświetleń: 11379


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony