Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Obwieszczenia i zawiadomienia z zakresu geologii

Obwieszczenie z 28 lutego 2024 r., znak: PE-I.7440.7.2023.AT

Obwieszczenie dot. zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 79 na odcinku Aleksandrówka – Garbatka od km 0+000 do km 10+920.41 dla wariantu 1 oraz od km 0+000 do km 10+956.86 dla wariantu 2, gm. Kozienice, Garbatka-Letnisko i Pionki, pow. kozienicki i radomski, woj. mazowieckie.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zawiadamiam, że Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją Nr 60/24/PE.I z dnia 28.02.2024 r., znak: PE-I.7440.7.2023.AT zatwierdził projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 79 na odcinku Aleksandrówka – Garbatka od km 0+000 do km 10+920.41 dla wariantu 1 oraz od km 0+000 do km 10+956.86 dla wariantu 2, gm. Kozienice, Garbatka-Letnisko i Pionki, pow. kozienicki i radomski, woj. mazowieckie.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5.

Wywieszono dnia 28.02.2024 r.

Zdjęto dnia …………………………….                       

Pieczęć Urzędu i podpis

 Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
  2. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.)

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa (PE)

Data wytworzenia: 28.02.2024

Opublikował w BIP: Ewa Szemela

Data opublikowania: 28.02.2024 11:35

Ostatnio zaktualizował: Ewa Szemela

Data ostatniej aktualizacji: 28.02.2024 11:35

Liczba wyświetleń: 38

Data opublikowania: 28.02.2024 11:35


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony