Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Obwieszczenia i zawiadomienia z zakresu geologii

 • Obwieszczenie z 5 grudnia 2023 r., znak: PE-I.7440.8.2023.KP

  Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanego układu drogowego łączącego teren lotniska CPK z siecią dróg publicznych.
 • Informacja o zmianie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Zbiroża X”, gm. Mszczonów

  Informacja o decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 391/23/PE.I., znak: PE-I.7422.66.2023.MM, z 1 grudnia 2023 r. zmieniającej koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża „Zbiroża X”, miejscowość Zbiroża, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.
 • Informacja o zmianie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Sulęcin Włościański”, gm. Stary Lubotyń, pow. ostrowski

  Informacja o decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 376/23/PE.I. z 20 listopada 2023 r., znak: PE-I.7422.53.2023.ES zmieniającej koncesję na wydobywanie piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża „Sulęcin Włościański” położonego w miejscowości Sulęcin Włościański, gm. Stary Lubotyń, pow. ostrowski
 • Obwieszczenie z 20 listopada 2023 r., znak: PE-I.7440.11.2023.AT

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich warunków podłoża gruntowego dla inwestycji pn.: „usunięcie kolizji linii wysokiego napięcia 220 kV przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego” (gm. Nowa Sucha, Teresin, pow. sochaczewski; gm. Wiskitki, pow. żyrardowski; gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie).
 • Obwieszczenie z 24 października 2023 r., znak: PE-I.7440.7.2023.AT

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 79 na odcinku Aleksandrówka – Garbatka od km 0+000 do km 10+920.41 dla wariantu 1 oraz od km 0+000 do km 10+956.86 dla wariantu 2, gm. Kozienice, Garbatka-Letnisko i Pionki, pow. kozienicki i radomski, woj. mazowieckie.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony