Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Obwieszczenia i zawiadomienia z zakresu geologii

 • Obwieszczenie z 9 stycznia 2024 r., znak: PE-I.7422.99.2023.AB

  Obwieszczenie dot. wygaszenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Dąbrówka Podłężna IV”
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 4 stycznia 2024 r., znak: PE-I.7422.93.2023.KP

  Obwieszczenie dotyczące wygaszenia z urzędu koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Gąsawy”, gm. Jastrząb, pow. szydłowiecki.
 • Obwieszczenie z 19 grudnia 2023 r., znak: PE-I.7440.11.2023.AT

  Obwieszczenie dotyczące zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich warunków podłoża gruntowego dla inwestycji pn.: „usunięcie kolizji linii wysokiego napięcia 220kV przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego” (gm. Nowa Sucha, Teresin, pow. sochaczewski; gm. Wiskitki, pow. żyrardowski; gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie)”
 • Obwieszczenie z 6 grudnia 2023 r., znak: PE-I.7440.8.2023.KP

  Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanego układu drogowego łączącego teren lotniska CPK z siecią dróg publicznych.
 • Obwieszczenie z 5 grudnia 2023 r., znak: PE-I.7440.7.2023.AT

  Obwieszczenie dot. zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 79 na odcinku Aleksandrówka – Garbatka od km 0+000 do km 10+920.41 dla wariantu 1 oraz od km 0+000 do km 10+956.86 dla wariantu 2, gm. Kozienice, Garbatka-Letnisko i Pionki, pow. kozienicki i radomski, woj. mazowieckie”.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony