Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Obwieszczenia i zawiadomienia z zakresu geologii

 • Obwieszczenie z 25 stycznia 2024 r., znak: PE-I.7430.62.2023.MB

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kolejowej nr 84 na odc. Radom-Iłża-Kunów”
 • Obwieszczenie z 25 stycznia 2024 r., znak: PE-I.7440.13.2023.JK

  Obwieszczenie dotyczące zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich wzdłuż projektowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 5,5 MPa relacji Gończyce-Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego”
 • Obwieszczenie z 25 stycznia 2024 r., znak: PE-I.7440.11.2023.AT

  Obwieszczenie dotyczące zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich warunków podłoża gruntowego dla inwestycji pn.: „usunięcie kolizji linii wysokiego napięcia 220kV przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego” (gm. Nowa Sucha, Teresin, pow. sochaczewski; gm. Wiskitki, pow. żyrardowski; gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie)”
 • Obwieszczenie z 16 stycznia 2024 r., znak: PE-I.7440.7.2023.AT

  Obwieszczenie dot. zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 79 na odcinku Aleksandrówka – Garbatka od km 0+000 do km 10+920.41 dla wariantu 1 oraz od km 0+000 do km 10+956.86 dla wariantu 2, gm. Kozienice, Garbatka-Letnisko i Pionki, pow. kozienicki i radomski, woj. mazowieckie”.
 • Obwieszczenie z 15 stycznia 2024 r., znak: PE-I.7440.13.2023.JK

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich wzdłuż projektowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 5,5 MPa relacji Gończyce-Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego”

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony