Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Kontrole

Kwestionariusze kontroli PZP w ramach RPO WM 2014-2020

Wzór kwestionariusza kontroli zamówień publicznych realizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020

Zgodnie z art. 599 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), organ kontroli (IZ RPO WM) udostępnia wzór kwestionariusza kontroli zamówień publicznych udzielonych w związku z realizacją umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wzór kwestionariusza dla:

  • postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 2 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
  • postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.)

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 06.04.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 06.04.2021 07:39

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2022 08:29

Liczba wyświetleń: 443


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony