Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

XXIII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 23 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nabór wniosków przewidziany jest do 21 czerwca br.

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 23 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 21 czerwca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz pamiątkową statuetkę.

Wnioski do XXIII edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio dla:

  1. osób fizycznych;
  2. podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem: KONKURS NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, w nieprzekraczalnym terminie:

  • pocztą do 21 czerwca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa,
  • lub osobiście do 21 czerwca 2022 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3, do godz. 16.00.

W załączniku Regulamin konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych.

Regulamin konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.nagroda.mazovia.pl ,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 22 59 79 539/210 oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: nagroda@mazovia.pl .

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Iwona Powaga (KP)

Data wytworzenia: 29.04.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 29.04.2022 13:36

Ostatnio zaktualizował: Edyta Jankowska

Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2022 13:40

Liczba wyświetleń: 787


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony