Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Wybór patrona i wydarzenia roku 2024 na Mazowszu

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatur i propozycji w ramach wyboru patrona oraz upamiętnienia wydarzenia roku 2024 na Mazowszu.

Do składania wniosków zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także instytucje kultury m.in. muzea, teatry, biblioteki, ośrodki kultury oraz uczelnie wyższe działające na terenie Mazowsza.

Spośród zgłoszonych propozycji spełniających wymogi formalne, Sejmik Województwa Mazowieckiego dokona wyboru patrona, patrona zbiorowego lub wydarzenia w celu ustanowienia roku 2024 na Mazowszu jego imieniem lub nazwą.

Wyróżnienie i uhonorowanie wybranej postaci i wydarzenia odbywa się poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych ukazujących dorobek postaci wybranej na patrona roku lub szczególny charakter upamiętnionego wydarzenia, a także związane z tym miejsca na terenie Mazowsza.

Wnioski należy składać przy wykorzystaniu załączonych wzorów formularzy w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku z odpowiednim dopiskiem/tytułem: „Patron roku 2024 na Mazowszu”.

Dokumenty można składać:

  • osobiście w punktach kancelaryjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 i ul. Skoczylasa 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP albo pocztą elektroniczną na adres dkpit@mazovia.pl z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933, 2042) na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania w placówce operatora pocztowego).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 59-79-538, e-mail: marcin.polak@mazovia.pl

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Marcin Polak (KP)

Data wytworzenia: 31.05.2023

Opublikował w BIP: Agnieszka Stabińska

Data opublikowania: 31.05.2023 15:44

Ostatnio zaktualizował: Agnieszka Stabińska

Data ostatniej aktualizacji: 28.06.2023 14:57

Liczba wyświetleń: 1900


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony