{"id":75548,"name":"system-bdo-wazny-komunikat-dla-uzytkownikow","title":"System BDO \u2013 wa\u017cny komunikat dla u\u017cytkownik\u00f3w!","desc":"Instytut Ochrony \u015arodowiska \u2013 Pa\u0144stwowy Instytut Badawczy w Warszawie, administrator Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami BDO w imieniu Ministra Klimatu i \u015arodowiska, przestrzega u\u017cytkownik\u00f3w systemu BDO o pojawiaj\u0105cych si\u0119 fa\u0142szywych wiadomo\u015bciach SMS z informacj\u0105 o nowym powiadomieniu z systemu BDO (wraz z linkiem do logowania do BDO).","header":"System BDO \u2013 wa\u017cny komunikat dla u\u017cytkownik\u00f3w!","lead":"Instytut Ochrony \u015arodowiska \u2013 Pa\u0144stwowy Instytut Badawczy w Warszawie, administrator Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami BDO w imieniu Ministra Klimatu i \u015arodowiska, przestrzega u\u017cytkownik\u00f3w systemu BDO o pojawiaj\u0105cych si\u0119 fa\u0142szywych wiadomo\u015bciach SMS z informacj\u0105 o nowym powiadomieniu z systemu BDO (wraz z linkiem do logowania do BDO).","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/bip\/komunikaty\/system-bdo-wazny-komunikat-dla-uzytkownikow.html","url":"\/pl\/bip\/komunikaty\/system-bdo-wazny-komunikat-dla-uzytkownikow.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2023-09-13 16:00:39","dateLastVersionPublicate":"2023-09-14 11:46:01","dateAvailableFrom":"2023-09-13 16:00:21","dateAvailableTo":"","type":"Komunikaty","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"System BDO \u2013 wa\u017cny komunikat dla u\u017cytkownik\u00f3w!"}],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EInstytut przypomina, \u017ce system BDO nie wysy\u0142a wiadomo\u015bci tekstowych SMS i nale\u017cy bezwzgl\u0119dnie uwa\u017ca\u0107 na tego typu tre\u015bci, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 pr\u00f3b\u0105 wy\u0142udzenia danych do logowania.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EJedynym kana\u0142em komunikacji o nowych powiadomieniach w BDO jest wiadomo\u015b\u0107 e-mail wysy\u0142ana na adres wprowadzony przez u\u017cytkownika we wniosku lub sprawozdaniu, a tre\u015b\u0107 powiadomienia dost\u0119pna jest dla u\u017cytkownika g\u0142\u00f3wnego pod ikon\u0105 koperty (po zalogowaniu do BDO).\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPodmioty, kt\u00f3re otrzyma\u0142y podobne SMS powinny kontaktowa\u0107 si\u0119 z Policj\u0105.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Komunikaty"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":655,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2023-09-27 12:20:46.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Agnieszka Stabi\u0144ska","responsible":"","createDate":"2023-09-13","editor":"Agnieszka Stabi\u0144ska","provideDate":"2023-09-14","publisher":"Agnieszka Stabi\u0144ska","publilcateDate":"2023-09-13","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Instytut Ochrony \u015arodowiska \u2013 Pa\u0144stwowy Instytut Badawczy w Warszawie, administrator Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami BDO w imieniu Ministra Klimatu i \u015arodowiska, przestrzega u\u017cytkownik\u00f3w systemu BDO o pojawiaj\u0105cych si\u0119 fa\u0142szywych wiadomo\u015bciach SMS z informacj\u0105 o nowym powiadomieniu z systemu BDO (wraz z linkiem do logowania do BDO)."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"System BDO \u2013 wa\u017cny komunikat dla u\u017cytkownik\u00f3w!"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]}]}