Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

„Roczny program współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” to dokument regulujący zasady współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi. Określa cele, zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy. Jest uchwalany co roku przez sejmik województwa zgodnie z dyspozycją art. 5 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 871/327/22 z 31 maja 2022 r. przedłożył Sejmikowi Województwa Mazowieckiego „Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Joanna Bogucka (OR)

Data wytworzenia: 31.05.2022

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 31.05.2022 13:56

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 31.05.2022 13:56

Liczba wyświetleń: 241


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony