Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Składanie uwag przez stronę takdlabiomasy.pl (konsultacje aktualizacji POP)

Województwo Mazowieckie otrzymało informację, że przez stronę takdlabiomasy.pl istnieje możliwość udziału w konsultacjach w sprawie aktualizacji "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu".

Informujemy, że Województwo Mazowieckie nie jest właścicielem strony takdlabiomasy.pl oraz danych zbieranych za pomocą formularza zamieszczonego na tej stronie.

Uwagi w konsultacjach społecznych do aktualizacji programu ochrony powietrza można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
    Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
    al. „Solidarności” 61,
    03-402 Warszawa;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl .

Preferowane jest przekazywanie uwag na formularzach udostępnionych do pobrania na stronach mazovia.pl i powietrze.mazovia.pl.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kamila Zawadzka (PZ)

Data wytworzenia: 20.10.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 20.10.2023 14:40

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 20.10.2023 14:41

Liczba wyświetleń: 407


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony