Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022 – wzór umowy

Zarząd Województwa Mazowieckiego 23 maja 2022 r. przyjął uchwałę nr 826/325/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” przez województwo mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.

Załącznikiem do ww. uchwały jest wzór umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”.

Przypominamy, iż zgodnie z § 11 ust. 9 Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”, decyzję o wyrażeniu zgody na przyznanie Pomocy finansowej w ramach powyższego zadania podejmuje Sejmik Województwa Mazowieckiego w formie uchwały. Zatwierdzona Lista Beneficjentów zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Anna Gerej, tel. 22 59 79 908
  • Magdalena Szelpuk-Tworowska, tel. 22 59 79 924
  • Katarzyna Kuryłowicz, tel. 22 59 79 936
  • Anna Nawrocka, tel. 22 59 79 904

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Anna Gerej (ZD)

Data wytworzenia: 25.05.2022

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 25.05.2022 09:33

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 08.06.2022 14:31

Liczba wyświetleń: 515


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony