Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2022 r.

W terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku wpłynęło 241 wniosków, z których 39 nie spełniło wymogów formalnych. Pozostałe 202 wnioski podlegały ocenie merytorycznej. Wnioski składane były w formie elektronicznej, poprzez system Witkac.pl.

Uchwałą nr 112/22 z 12 lipca 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku i podjął decyzję o przyznaniu dotacji 135 podmiotom.

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 140/22 z 13 września 2022 r.  udzielił dodatkowych 6 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań, na które przyznano dotację, uregulowane zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem a podmiotami, które otrzymały dotację.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej są dostępne w systemie Witkac.pl.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Aleksandra Malenta-Kuciak KP

Data wytworzenia: 14.09.2022

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 14.09.2022 14:46

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2022 14:46

Liczba wyświetleń: 546


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony