Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.07.2024

Komunikaty

Raport końcowy z realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2021-2023”

Program realizowany był w latach 2021-2023. Jego celem było uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% wszystkich uczestników programu korzystających z edukacji zdrowotnej.

Interwencja edukacyjna miała na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem czynników mających wpływ na zdrowie kości, zasadniczej roli aktywności fizycznej na poprawę BMD, ze szczególnym omówieniem ćwiczeń fizycznych, podkreślenia roli prawidłowej diety w profilaktyce osteoporozy.

Do programu w całym okresie jego trwania działaniom edukacyjno-informacyjnym zostało poddanych 4 tys. osób.  W szkoleniach dla personelu wzięło udział 251 osób.

U 3161 uczestników doszło do wzrostu lub utrzymania wysokiego poziomu wiedzy.

Raport został przygotowany zgodnie ze wzorem raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej. W związku z tym nie jest on dostosowany do norm dostępności dokumentów cyfrowych. Raport jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i nie ma możliwości jego modyfikacji.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Paulina Janik (ZD)

Data wytworzenia: 28.05.2024

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 28.05.2024 15:55

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 28.05.2024 15:58

Liczba wyświetleń: 626

Data opublikowania: 28.05.2024 15:55


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony