Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.07.2024

Komunikaty

Raport końcowy z realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 r.ż. z województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023

Program przyczynił się do zmniejszenia zachorowalności wśród tej grupy wiekowej na choroby spowodowane zakażeniem pneumokokami, w tym inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP).

Głównym celem programu było zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby spowodowane zakażeniem Streptococcus pneumoniae u minimum 0,7% populacji docelowej w latach 2021–2023, natomiast celem szczegółowym programu było zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby spowodowane zakażeniem Streptococcus pneumoniae u minimum 30% personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiadał udziały w latach 2021-2023.

Uczestnikami programu były osoby, spełniające kryteria kwalifikacji tj. w dniu zgłoszenia do programu:

  • ukończyły 50 rok życia,
  • mieszkały na terenie województwa mazowieckiego (os. fizyczna mieszkająca na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu KC),
  • przeszły pozytywnie badanie kwalifikacyjne,
  • udzieliły świadomej zgody na udział w programie.

W programie wykonywano następujące interwencje:

  • lekarskie badanie kwalifikacyjne,
  • podanie szczepienia.

W trakcie realizacji programu chęć udziału w nim zadeklarowało 33 971 osób (osoby aplikujące do programu), w tym 1 014 pracowników podmiotów leczniczych dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały.

Całkowity koszty realizacji programu: 9 610 536,00 zł, w tym:

  • w 2021 r. – 999 701,36 zł
  • w 2022 r. – 5 979 955,64 zł
  • w 2023 r. – 2 630 879,00 zł

Dzięki ww. środkom finansowym zaszczepiono 25 156 osób, w tym 781 pracowników podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały. Tym samym wartość miernika efektywności dla celu głównego wyniosła 1,28%, co stanowi niemal dwukrotność zakładanej minimalnej wartości wskaźnika, wartość miernika efektywności dla celu szczegółowego wyniosła 4,12%, co stanowi wartość poniżej zakładanej minimalnej wartości wskaźnika.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że szczepionki są produktami stymulującymi układ odpornościowy człowieka do wytworzenia odporności na określoną chorobę, chroniąc osobę zaszczepioną, przyjęto ogólny wniosek, że „Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023 przyczynił się do zmniejszenia zachorowalności wśród tej grupy wiekowej na choroby spowodowane zakażeniem Streptococcus pneumoniae, w tym na IChP.

Raport został przygotowany zgodnie ze wzorem raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej. W związku z tym nie jest on dostosowany do norm dostępności dokumentów cyfrowych. Raport jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i nie ma możliwości jego modyfikacji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Dagmara Piwońska (ZD)

Data wytworzenia: 12.06.2024

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 12.06.2024 10:00

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 12.06.2024 10:04

Liczba wyświetleń: 429

Data opublikowania: 12.06.2024 10:00


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony