Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Pomoc dla producentów jabłek

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę zakładów przetwórczych, które wezmą udział w programie wsparcia dla producentów jabłek.

Pomoc może objąć nawet 200 tys. ton. Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców i warzyw. Istotna jest realizacja co najmniej jednego z 11 wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy działań prośrodowiskowych. 

Pomoc będzie udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha

Więcej informacji o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Przemysław Molęda (RW)

Data wytworzenia: 06.05.2022

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 06.05.2022 11:59

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2022 12:00

Liczba wyświetleń: 271


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony