Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Nabór wniosków na „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że od 5 do 31 października 2023 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Beneficjenci programu

O pomoc mogą ubiegać się:

  1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych. Przewidywana wartość środków w ramach aktualnie dostępnego limitu środków dla kraju wynosi 140,7 mln zł.
  2. gmina na operację w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących. Przewidywana wartość środków w ramach aktualnie dostępnego limitu środków dla województwa mazowieckiego wynosi 36,7 mln zł.

Źródło dofinansowania

Wysokość refundacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach ogłoszonego naboru wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Składanie wniosków

Termin składania wniosków trwa od 5 października 2023 r. do 31 października 2023 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
oraz ul. Jagiellońska 26,03-719 Warszawa

Punkt podawczy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00. Wnioski składa się osobiście – w formie pisemnej (o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data oraz godzina jego złożenia w miejscu składania wniosków).

Formularze wniosków dostępne są na stronie www.mazowieckie.ksow.pl 

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 22 59 79 621, 22 59 79 167.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ogłoszenie opracowane przez Departament  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Ewa Zaręba (RW)

Data wytworzenia: 30.08.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 31.08.2023 07:00

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2023 09:54

Liczba wyświetleń: 1333


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony