Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Nabór na na stacjonarne studia I stopnia w PJATK w Warszawie

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca na stacjonarne studia I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na rok akademicki 2022/2023. Dostępne kierunki to Informatyka, Kulturoznawstwo i Zarządzanie Informacją.

Kryteria naboru

Kandydaci powinni spełniać niżej wymienione kryteria:

 1. Ukończyli szkołę ponadpodstawową i mieszkają na terenie Województwa Mazowieckiego;
 2. Aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
 3. Ukończyli szkołę ponadpodstawową z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;
 4. Pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 4214 zł.

Dokumenty

Osoby ubiegające się o bezpłatne miejsca muszą złożyć następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do uchwały nr 925/328/22/ z dnia 7 czerwca 2022 r., wraz z:
  1. oświadczeniem dotyczącym ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ilości osób uzyskujących dochody oraz średnim dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny za I kwartał br.,
  2. oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszymi zasadami przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych,
  3. klauzulą informacyjną,
 2. Wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły.

Dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie www.mazovia.pl w zakładce Edukacja i Sport.

Informacje dodatkowe

Absolwenci stacjonarnych studiów I stopnia, po uzyskaniu dyplomu z wynikiem co najmniej dobrym, będą mogli kontynuować bezpłatną naukę na studiach stacjonarnych II stopnia.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 czerwca 2022 r. na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 1. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

lub składać osobiście w punktach kancelaryjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub jego delegaturach.

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Katarzyna Cyran – 22 5979432
 • Paweł Dopadko – 22 5979421

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Katarzyna Cyran (ES)

Data wytworzenia: 08.06.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 08.06.2022 14:57

Ostatnio zaktualizował: Edyta Jankowska

Data ostatniej aktualizacji: 08.06.2022 14:57

Liczba wyświetleń: 708


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony