Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowsze dla zabytków 2023 - lista beneficjentów

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023”.

Zmiana rozstrzygnięcia

Informujemy, że w ramach programu "Mazowsze dla zabytków 2023" Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał dodatkowe dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa mazowieckiego.

Przyznanie wsparcia finansowego kolejnym podmiotom (3 podmiotom na łączną kwotę 349 tysięcy złotych) było możliwe dzięki oszczędnościom, które powstały m.in. w wyniku rezygnacji z dotacji przez czterech beneficjentów.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia prac, na które przyznano dotacje, zostaną uregulowane w umowach.

Aktualny wykaz udzielonych dotacji można znaleźć w załączniku do uchwały nr 156/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 września 2023 roku.

Rozstrzygnięcie 

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 100/23 z 23 maja 2023 r.  rozstrzygnął nabór wniosków i przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023”. W ramach programu przyznano dotacje 148 podmiotom w łącznej kwocie 13 800 000 zł.

W terminie naboru wpłynęło 255 wniosków, z których wymogów formalnych nie spełniło 49. Pozostałe 206 wniosków  podlegało ocenie merytorycznej.

W związku z rezygnacją z przyznanych dotacji przez kilka podmiotów, zaistniała konieczność dokonania w uchwale stosownych zmian. Zaktualizowany wykaz wniosków znajduje się w uchwale nr 135/23 z 11 lipca 2023 r. 

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań, na które przyznano dotację, uregulowane zostaną w umowach zawartych pomiędzy województwem a podmiotami, które otrzymały dotację.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej są dostępne w systemie Witkac.pl 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Anna Skrzypek (KP)

Data wytworzenia: 25.05.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 25.05.2023 12:36

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2023 14:59

Liczba wyświetleń: 1526


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony