Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowsze dla działkowców - komunikat nr 2

Rozstrzygnięcie programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2022".

Sejmik Województwa Mazowieckiego w 26 kwietnia 2022 roku przyjął uchwałę nr 39/22 w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców”- „Mazowsze dla działkowców”.

Uchwałą tą, władze województwa mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w programie „Mazowsze dla działkowców 2022” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.


Lista beneficjentów Mazowsze dla działkowców 2022 obejmuje 101 zadań zgłoszonych przez gminy i stanowi załącznik do uchwały sejmiku województwa.

Każdy beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisywania umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik do uchwały nr 626/316/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 25 kwietnia 2022 r.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa (PE)

Data wytworzenia: 29.04.2022

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 29.04.2022 14:39

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2022 14:42

Liczba wyświetleń: 555


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony