Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

2.03.2024

Komunikaty

Mazowsze dla czystego powietrza 2024 – lista beneficjentów

Lista beneficjentów programu Mazowsze dla czystego powietrza 2024, którzy otrzymali dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego.

Sejmik Województwa Mazowieckiego 6 lutego 2024 r. przyjął uchwałę nr 9/24 sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”.

Załącznikami do ww. uchwały są: lista beneficjentów oraz lista rezerwowa. Uchwałą tą przyznano gminom pomoc finansową na dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

Lista beneficjentów oraz lista rezerwowa zostały uszeregowane wg punktacji otrzymanej w ocenie merytorycznej wniosków oraz względem wskaźnika G na rok 2023, tj. wskaźnika podstawowych dochodów na jednego mieszkańca gminy. Zadania, które otrzymały jednakową liczbę punktów uszeregowano w ten sposób, że wyżej na liście znalazło się zadanie zgłoszone przez gminę z niższą wartością wskaźnika G a w sytuacji równej liczby punktów uzyskanej w wyniku oceny merytorycznej oraz równej wartości wskaźnika G o kolejności na listach decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Na listę beneficjentów wpisane zostały w pierwszej kolejności zadania oznaczone przez gminy jako priorytetowe, które w wyniku przeprowadzonej oceny otrzymały największą liczbę punktów, aż do momentu osiągnięcia kwoty przeznaczonej na realizację programu, tj. 10 361 500,00 zł.

Następnie utworzono listę rezerwową, uwzględniając pozostałe wnioski, zaczynając od reszty wniosków priorytetowych, a następnie wniosków niepriorytetowych. W przypadku, gdy pula środków programu „Mazowsze dla czystego powietrza” zostanie zwiększona lub zwolni się odpowiednia ilość środków lub gminy znajdujące się na liście beneficjentów zrezygnują z realizacji zadania, pomoc finansowa zostanie przyznana gminom zgodnie z kolejnością wskazaną na liście rezerwowej.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Wioletta Świderska (PZ)

Data wytworzenia: 08.02.2024

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 08.02.2024 15:22

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

Data ostatniej aktualizacji: 09.02.2024 08:10

Liczba wyświetleń: 1365

Data opublikowania: 08.02.2024 15:22


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony