Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.07.2024

Komunikaty

Debata nad raportem o stanie Województwa Mazowieckiego za rok 2023

25 czerwca 2024 r. odbędzie się sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w trakcie której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie Województwa Mazowieckiego za rok 2023.

Zgodnie z art. 34a ust. 6 i na zasadach określonych w art. 34a ust. 7 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) w debacie nad raportem o stanie województwa głos mogą zabierać mieszkańcy województwa.

Pisemne zgłoszenie do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 1000 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Sejmiku, w sekretariacie Kancelarii Sejmiku, pl. Bankowy 3/5, pok. 142 (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, tj. do 24 czerwca 2024 roku.

Ww. raport stanowi załącznik do uchwały nr 929/493/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. Z jego treścią można zapoznać się po przejściu na na stronę z uchwałą i załącznikami. 

W razie pytań dotyczących zgłoszenia do debaty prosimy o kontakt pod nr tel.: 22 43 24 554.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób udzielających poparcia mieszkańcowi biorącemu udział w debacie nad raportem o stanie województwa mazowieckiego za rok 2023.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Uprzejmie informujemy, że od momentu złożenia zgłoszenia w Kancelarii Sejmiku administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP;
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie przekazanym przez osobę, której udzieliła Pani/Pan poparcia, co najmniej imię i nazwisko, przetwarzane będą w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w 34a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) w celu potwierdzenia udzielenia poparcia mieszkańcowi, który chce wziąć udział w debacie nad raportem o stanie województwa;
  4. Mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
  5. Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji - dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  2. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko (Biuro Sesji Sejmiku)

Data wytworzenia: 18.06.2024

Opublikował w BIP: Tomasz Targoński

Data opublikowania: 18.06.2024 14:40

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

Data ostatniej aktualizacji: 18.06.2024 14:40

Liczba wyświetleń: 539

Data opublikowania: 18.06.2024 14:40


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony