Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Finanse i mienie

Rating finansowy województwa mazowieckiego

Województwo mazowieckie jako pierwsze województwo w kraju uzyskało międzynarodowy rating finansowy nadany przez agencję ratingową FITCH-POLSKA. Uzyskanie ratingu międzynarodowego w chwili obecnej staje się zarówno koniecznością jak i atutem na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym.

W ostatnich latach rating w polityczno-gospodarczym świecie robi dużą karierę porównywalną z ISO i audytem wewnętrznym. Rating na podstawie wielorakich parametrów określa wiarygodność kredytową instytucji, banku, samorządu. O tym jak szczegółowa jest ocena, świadczy wykaz informacji, które musi dostarczyć jednostka samorządu terytorialnego. Dane te dotyczą kontekstu politycznego (struktura organizacyjna urzędu, reprezentacja polityczna), gospodarczego (wartość PKB, struktura demograficzna, rynek pracy, informacje o aktualnej gospodarczej i infrastrukturze), a również szczegółowe sprawozdania dotyczące przedsiębiorstw będących własnością JST. Do sporządzenia ratingu niezbędna jest analiza budżetów przynajmniej z ostatnich pięciu lat, dokładny opis dochodów i wydatków lokalnych (metody ewidencji dochodów, ich wysokość w badanym okresie, koncentracja dochodów lokalnych, ściągalność podatków lokalnych, przewidywania dotyczące prywatyzacji).

Agencje ratingowe na podstawie przedstawionych danych ustalają między innymi elastyczność samorządu w zakresie efektywnego wpływu na dochody podatkowe budżetu w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, także w powiązaniu z krajowym podziałem dochodów, dlatego badane są wielkości transferów oraz ich udział w dochodach operacyjnych JST oraz zasady ich wykorzystania. Jeśli chodzi o wydatki, to w zależności od tego, jak wpływa na nie struktura instytucjonalna bada się wielkość i rodzaj wydatków obligatoryjnych samorządu, czy mogą być one finansowane z opłat i podatków przypisanych JST. Jeśli chodzi o zadłużenie, to pozytywnie oceniane jest długoterminowe inwestowanie w takie dziedziny działalności samorządu jak szkoły, transport publiczny, wodociągi i kanalizację.

Ocena wiarygodności kredytowej umożliwia podmiotowi, który ją uzyskał, przede wszystkim:

  • rozszerzenie kręgu potencjalnych inwestorów,
  • obniżenie kosztów finansowania wskutek dywersyfikacji źródeł finansowania,
  • zwiększenie płynności finansowej w skutek obniżenia kosztów finansowania,
  • możliwość dostępu do różnych instrumentów finansowych również wskutek dywersyfikacji źródeł finansowania);
  • rozpoznawalność wśród międzynarodowych instytucji finansowych w wyniku łatwego dostępu do informacji (rating) umożliwiających ocenę ryzyka kredytowego,
  • rozpoczęcie długofalowego procesu inwestycji i rozwoju.


Definicje ratingów Fitch są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. Opublikowane ratingi, kryteria i metodyki są dostępne przez cały czas na tej stronie.

Na stronie www.fitchratings.com w sekcji „Code of Conduct” znajdują się następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch.

 

1 marca 2024 r. Fitch Ratings potwierdził ratingi Województwa Mazowieckiego na poziomie ,,A-"; Perspektywa Stabilna: 

Szczegóły dotyczące aktualnego ratingu (wersja w języku polskim).

Szczegóły dotyczące aktualnego ratingu (wersja w języku angielskim).

 


Niniejsze dokumenty powstały poza Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w związku z tym nie jesteśmy odpowiedzialni za ich dostępność. W razie problemów z odczytaniem dokumentów prosimy o kontakt z instytucją, która przygotowała raporty.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 04.01.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 22.03.2021 13:45

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2024 11:33

Liczba wyświetleń: 4071

Data opublikowania: 22.03.2021 13:45


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony