Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w latach 2019–2021

2019.04.12 14:40 , aktualizacja: 2019.04.12 15:04

Autor: Joanna Malarczyk (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - w formie powierzenia realizacji zadania w latach 2019 – 2021.

 

Termin składania ofert – od 12 kwietnia do 7 maja 2019 r. (termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert).


Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl . Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji .
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w nieprzekraczalnym terminie 10 maja br.:

 

  • osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
  • osobiście w godzinach: 8.00–15.00 w  jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OR-OP-IV Konkurs ofert „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

 

  • za pomocą profilu zaufanego ePUAP .


Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze oferty, należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

Szczegóły ogłoszenia dostępne są na stronie www.dialog.mazovia.pl .

 

Dodatkowych Informacji udzielają:

  1. Joanna Malarczyk, kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego, tel. 22 5979-679,
  2. Michał Jakubowski, główny specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego, tel. 22 5979-680.
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Agnieszka Stabińska
Data modyfikacji: 2019.04.12 15:04
Modyfikował: Agnieszka Stabińska
Wersja: 4(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Agnieszka Stabińska 2019.04.12 15:04 edycja 4
Agnieszka Stabińska 2019.04.12 15:04 edycja 3
Agnieszka Stabińska 2019.04.12 15:02 edycja 2
Agnieszka Stabińska 2019.04.12 15:02 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 44

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.