Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2018.02.28 13:55 , aktualizacja: 2018.03.01 12:42

Autor: Paweł Szcześniak, (PE), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 327/319/18 z dnia 26 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych w Województwie Mazowieckim w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie wspierania oraz powierzenia realizacji zadań publicznych.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 28 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 27 marca 2018 r.

Wyniki oceny formalnej: od 10 kwietnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 29 maja 2018 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 29 maja do 30 listopada 2018 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej:

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza też otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 28 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

Dodatkowych Informacji udzielają:

Pracownicy Departamentu Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody UMWM w Warszawie:

Paweł Szcześniak – tel. (22) 59 79 058

Katarzyna Kowalczuk – tel. (22) 59 79 065

Pliki do pobrania

Rozmiar: 16 kB, Liczba pobrań: 52
Rozmiar: 38 kB, Liczba pobrań: 93
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 50
Rozmiar: 16 kB, Liczba pobrań: 40
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Dorota Łucja Cichocka
Data modyfikacji: 2018.03.01 12:42
Modyfikował: Agnieszka Stabińska
Wersja: 3(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Agnieszka Stabińska 2018.03.01 12:42 edycja 3
Dorota Łucja Cichocka 2018.02.28 14:38 edycja 2
Dorota Łucja Cichocka 2018.02.28 14:04 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 254

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.