Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego w postaci mobilnych cyfrowych aparatów RTG związanych z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze województwa mazowieckiego

2020.10.21 12:00 , aktualizacja: 2020.11.16 10:19

Autor: Dawid Rudolf (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, informujemy o rozpoczęciu naboru ofert na dostawę cyfrowych aparatów RTG przeznaczonych dla podmiotów leczniczych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii COVID–19 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

 

Zadanie realizowane jest w oparciu o Ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).

 

Zapraszamy do składania ofert przedsiębiorców oferujących mobilne cyfrowe aparaty RTG.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 r., 15 szt. mobilnych cyfrowych aparatów RTG o parametrach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1
do Ogłoszenia.

Miejsca dostaw:

 1. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, ul. Lekarska 4, 26-610 Radom,
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Aleja Generała Władysława Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice,
 3. Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec,
 4. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. – Szpital im. prof. M. Weissa Konstancin Jeziorna,
  ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława,
 6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 7. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko,
 8. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku, ul. Batorego 44, 05-400 Otwock,
 9. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock,
 10. Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 19, 06-100 Pułtusk,
 11. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. – Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa,
 12. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki,
 13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach, Słoneczna 1, 08-200 Łosice,
 14. Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin,
 15. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu, ul. Władysława Jagiełły 12,
  26-700 Zwoleń.

 

Termin realizacji zamówienia:

Maksymalnie do 17 grudnia 2020 r.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – 70 %

Spełnienie dodatkowo punktowanych parametrów technicznych, określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – 30 %

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych w ww. kryteriach.
 2. W kryterium „cena” Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów
  w następujący sposób: Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 70 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

C = (Cmin : Cx) x 70

gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”,

Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

Cx = cena oferty badanej

 

 1. W kryterium „spełnienie dodatkowo punktowanych parametrów technicznych” Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób:
 1. Wykonawca, który spełni wszystkie dodatkowo punktowane parametry otrzyma 30 punktów,
 2. Wykonawca, który nie spełni co najmniej jednego dodatkowo punktowanego parametru otrzyma 0 punktów.

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

Sposób i termin złożenia ofert:

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 3 listopada 2020 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: . Prosimy o dopisanie w tytule maila „Oferta na RTG”.

 

Wybór ofert:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na mniejszą ilość cyfrowych aparatów RTG niż 15 szt., przy czym minimalna ilość aparatów zaoferowanych w ramach oferty wynosi 5 szt.

 

 

Zestawienia znaków dla RPO WM 2014-2020: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak marki Mazowsze oraz znak Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

Rozmiar: 752 kB, Liczba pobrań: 105
Rozmiar: 31 kB, Liczba pobrań: 158
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 57
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Urszula Sabak-Gąska
Data modyfikacji: 2020.11.16 10:19
Modyfikował: Urszula Sabak-Gąska
Wersja: 18(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Urszula Sabak-Gąska 2020.11.16 10:19 edycja 18
Jerzy Lipka-Wołowski 2020.11.13 11:36 edycja 17
Dorota Łucja Cichocka 2020.11.02 13:11 edycja 16
Dorota Łucja Cichocka 2020.10.30 12:16 edycja 15
Dorota Łucja Cichocka 2020.10.30 12:14 edycja 14
Dorota Łucja Cichocka 2020.10.29 12:23 edycja 13
Dorota Łucja Cichocka 2020.10.29 12:08 edycja 12
Urszula Sabak-Gąska 2020.10.21 14:19 edycja 11
Urszula Sabak-Gąska 2020.10.21 14:18 edycja 10
Urszula Sabak-Gąska 2020.10.21 14:17 edycja 9
Urszula Sabak-Gąska 2020.10.21 13:18 edycja 8
Monika Gontarczyk 2020.10.21 13:05 edycja 7
Monika Gontarczyk 2020.10.21 13:04 edycja 6
Monika Gontarczyk 2020.10.21 12:32 edycja 5
Urszula Sabak-Gąska 2020.10.21 12:13 edycja 4
Urszula Sabak-Gąska 2020.10.21 12:13 edycja 3
Urszula Sabak-Gąska 2020.10.21 12:09 edycja 2
Urszula Sabak-Gąska 2020.10.21 12:07 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 1231

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.