Komunikaty

Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego o planowanej inwestycji drogowej oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

2019.06.04 09:30 , aktualizacja: 2019.06.04 11:03

Autor: Robert Smolik (MZDW), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego – zarządca dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 polegająca na:

  • Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w  km 12+767 miejscowości Zalesie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (na terenie gminy: Sypniewo, powiat makowski)
  • Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w  km 17+885 miejscowości Zamość wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (na terenie gminy Sypniewo, powiat makowski)

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.


Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z przywołanym dokumentem, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji :

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
     

Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie zgłoszeń w formie pisemnej na adres:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

 

Wobec podmiotu, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o udostępnienie kanału technologicznego, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.).

 

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Urszula Sabak-Gąska
Data modyfikacji: 2019.06.04 11:03
Modyfikował: Urszula Sabak-Gąska
Wersja: 2(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Urszula Sabak-Gąska 2019.06.04 11:03 edycja 2
Urszula Sabak-Gąska 2019.06.04 09:36 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 94

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.