Komunikaty

Egzamin z obszaru gospodarowania odpadami

2018.10.22 11:45

Autor: Anna Karwacka (PZ), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu w obszarze gospodarowania odpadami, powołana zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 388/2017 z 31 lipca 2017 r., informuje, że:

 

29 listopada 2018 r. o godzinie 10:00

 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 5, w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze, odbędzie się egzamin stwierdzający kwalifikacje w obszarze składowania odpadów.

 

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu, zgodnie z art. 166 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
 2. datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy,
 3. miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
 4. wskazanie zakresu kwalifikacji o jakie ubiega się wnioskodawca (termiczne przekształcenie odpadów, składowanie odpadów, prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych),
 5. dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu w wysokości 34% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni kwartał (opłatę wnosi się oddzielnie za każdy zakres egzaminu).

 

Opłatę należy wnieść na konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
nr rachunku bankowego: 31 1020 1026 0000 1202 0130 5895
tytułem „opłata egzaminacyjna – odpady”

 

Wnioski należy składać listownie lub bezpośrednio w sekretariacie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, pierwsze piętro, pokój nr 115.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w obszarze gospodarowania odpadami (Dz. U. poz. 1186) egzamin obejmuje:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w szczególności:
  1. zasad gospodarowania odpadami,
  2. obowiązków posiadaczy odpadów, w tym:
   • prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości,
   • prowadzenia monitoringu,
   • procedur przyjmowania odpadów do ich termicznego przekształcenia w spalarniach odpadów i współspalarniach odpadów oraz wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, w tym badania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów,
   •  kryteriów i procedur przyjmowania odpadów, opłat za składowanie odpadów, eksploatacji, zamknięcia i rekultywacji oraz innych działań dotyczących prowadzenia składowisk odpadów,
   •  kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów na podziemne składowisko odpadów oraz wymagań dla ich eksploatacji i zamknięcia,
   • procedur przyjmowania odpadów, prowadzenia, zamknięcia i rekultywacji oraz innych działań dotyczących obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  3. zasad odpowiedzialności administracyjnej i karnej;
 1. znajomość wymagań technologicznych oraz najnowszych dostępnych technik odpowiednio dla termicznego przekształcania odpadów, składowania odpadów albo prowadzenia obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym wiedzę dotyczącą funkcjonowania i właściwej eksploatacji urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie danej instalacji.

Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego się z 40 pytań. Warunkiem uzyskania świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami jest złożenie przez zainteresowanego egzaminu z wynikiem pozytywnym – co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi.

 

Uwaga

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu w obszarze gospodarowania odpadami zainteresowany może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu, z którego uzyskał wynik negatywny.

W przypadku złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, Marszałek Województwa Mazowieckiego wydaje świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, po uprzednim przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa.

 

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Agnieszka Stabińska
Wersja: 1(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Agnieszka Stabińska 2018.10.22 11:49 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 346

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.