Komunikaty

Przedłużenie naboru wniosków konkursowych w ramach RPO WM 2014–2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

2018.09.11 15:35 , aktualizacja: 2018.09.12 15:14

Autor: Wioletta Mikłaszewicz (PZ), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych informuje, że 20 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18, do 28 września 2018 r. do godz. 15.00.

 

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe:

wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych, wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych, podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w styczniu 2019 r.

 

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Urszula Sabak-Gąska
Data modyfikacji: 2018.09.12 15:14
Modyfikował: Agnieszka Stabińska
Wersja: 3(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Agnieszka Stabińska 2018.09.12 15:14 edycja 3
Agnieszka Stabińska 2018.09.12 15:07 edycja 2
Urszula Sabak-Gąska 2018.09.11 15:44 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 240

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.