Komunikaty

Zmiany w procedurze uznawania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne

2018.09.10 13:25

Autor: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że 29 sierpnia 2018 roku zaczęła obowiązywać ustawa z 20 lipca 2018 r. o „zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach” (Dz. U. z 14 sierpnia 2018 r. poz. 1564).

 

Wprowadza ona zmiany dotyczące procedury uznawania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne. Jedną z najistotniejszych jest ta, która wskazuje, że zarówno uznanie, jak i odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następować będzie w drodze decyzji marszałka województwa.

 

Ponadto wprowadza m.in. konieczność każdorazowego zasięgania przez marszałka województwa, opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przed wydaniem decyzji uznającej przedmiot lub substancję za produkt uboczny oraz wskazuje ministra środowiska jako organ wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 11 ust 4.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Reasumując, w celu zachowania ciągłości w produkcji oraz zbywania produktów ubocznych, należy w ciągu 6 miesięcy od 29 sierpnia 2018 r. wystąpić z ponownym zgłoszeniem uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 11 ww. ustawy.

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Urszula Sabak-Gąska
Wersja: 1(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Urszula Sabak-Gąska 2018.09.10 13:30 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 162

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.