Komunikaty

Przedłużenie naboru wniosków konkursowych w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

2018.06.13 10:50 , aktualizacja: 2018.06.13 10:58

Autor: Wioletta Mikłaszewicz (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych informuje, że 29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej - Typ projektu - Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18, do 29 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.

 

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM - www.funduszedlamazowsza.eu.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia;

  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

 

 

W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe:

  • wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych,

  • wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych,

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 r.

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Dorota Łucja Cichocka
Data modyfikacji: 2018.06.13 10:58
Modyfikował: Dorota Łucja Cichocka
Wersja: 2(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Dorota Łucja Cichocka 2018.06.13 10:58 edycja 2
Dorota Łucja Cichocka 2018.06.13 10:56 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 167

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.