Komunikaty

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

2018.06.08 14:00 , aktualizacja: 2018.06.09 14:24

Autor: Barbara Lorenc, WSZ w Płocku, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Pielęgniarstwa  Naczelnej  Pielęgniarki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

 

Z osobą wyłonioną w postępowaniu konkursowym na stanowisko jw. zawarta zostanie umowa o pracę.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  06 lutego  2012 r. 
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.18. 393 z późn. zm.) oraz Regulaminu Komisji Konkursowej z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie  kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w  podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. 151. 896) .

 

  1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  20 lipca 2011 r. w sprawie  kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w  podmiotach leczniczych  niebędących  przedsiębiorcami część I załącznika poz. 2  ( Dz. U. 151. 896) . 
  2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o złożenie dokumentów, zgodnie  z § 12,  rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 06 lutego  2012 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.18. 393 ze zm.) ,  w terminie  30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie podmiotowej  Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego  i na tablicy ogłoszeń  w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku,  na  adres:

 

Wojewódzki  Szpital Zespolony  w  Płocku

09-400  PŁOCK, ul. Medyczna 19

Dział  kadr  i  płac

 

Kopertę z ofertą należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem, oraz adresem korespondencyjnym, numerem telefonu kontaktowego i opatrzyć napisem: „Nie otwierać” – Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora  ds. Pielęgniarstwa Naczelnej Pielęgniarki  w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi nie wcześniej niż po upływie  2  tygodni od okresu  zakończenia składania ofert.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego  można uzyskać po złożeniu pisemnego wniosku do podmiotu leczniczego.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać po złożeniu pisemnego wniosku do podmiotu leczniczego.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.  

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Dorota Łucja Cichocka
Data modyfikacji: 2018.06.09 14:24
Modyfikował: Paweł Burlewicz
Wersja: 3(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Paweł Burlewicz 2018.06.09 14:24 edycja 3
Dorota Łucja Cichocka 2018.06.08 14:07 edycja 2
Dorota Łucja Cichocka 2018.06.08 14:06 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 126

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.