Komunikaty

Oferta pracy dla pielęgniarek oddziałowych w Płocku

2017.12.28 15:30

Autor: WSZ w Płocku, Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Oferta pracy dla pielęgniarek oddziałowych w Płocku

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku ogłasza konkurs na stanowiska

  • pielęgniarki oddziałowej oddziału dermatologicznego
  • pielęgniarki oddziałowej oddziału urologicznego

 

Z osobą wyłonioną w postępowaniu konkursowym na stanowiska jw. zawarta zostanie umowa o pracę.

 

Wymagane kwalifikacje

Zgodnie z poz. 24 część I załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U.  11.151. 896)

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o złożenie dokumentów, zgodnie z § 12, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.12. 182),  w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego i na tablicy ogłoszeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, na adres:

 

Wojewódzki Szpital Zespolony W Płocku

09-400 Płock, ul. Medyczna 19

Dział Kadr i Płac

 

Za dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe uważa się oryginały lub ich kopie uwierzytelnione notarialnie. Nie złożenie dokumentów w formie oryginałów lub ich kopii uwierzytelnionych notarialnie spowoduje odrzucenie oferty.

 

Kopertę z ofertą należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem, oraz adresem korespondencyjnym, numerem telefonu i opatrzyć napisem: „Nie otwierać” – Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ……………………………[1] w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

 O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

 w formie pisemnej.   

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać po złożeniu pisemnego wniosku do podmiotu leczniczego.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 2 miesiące od daty zakończenia składania ofert.

 

 

[1] Należy uzupełnić, podając pełną nazwę oddziału.

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Paweł Burlewicz
Wersja: 1(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Paweł Burlewicz 2017.12.28 15:40 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 205

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.