Komunikaty

Konkurs w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych – zmiany w naborze

2017.10.02 08:00 , aktualizacja: 2017.12.12 09:57

Autor: Paulina Sikorska (RF), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego zmianie uległ Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • Rozszerzenia i doprecyzowania definicji „jednego odcinka drogi” umożliwiającego wnioskodawcom ubieganie się o dotację, również na odcinki dróg o różnych numerach, ale stanowiące jeden ciąg drogowy.
  • Treści oświadczenia o posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych dla inwestycji będącej przedmiotem wniosku.

W związku z powyższym termin naboru wniosków zostaje wydłużony do 15 listopada br. 

Zakończenie realizacji projektu rzeczowe i finansowe musi nastąpić do 31 grudnia 2018 r. 

 

O konkursie

Skierowany jest do powiatów (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), które będą mogły realizować także projekty w partnerstwie z innymi samorządami.

Przedmiotem wsparcia będzie:

  • budowa i przebudowa dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu,
  • dodatkowo dofinansowanie może zostać udzielone na budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach ww. dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 4,2 mln zł.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:

Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 03-402 Warszawa, al. Solidarności 61 z dopiskiem „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” oraz w wersji elektronicznej (w formacie Word i formacie PDF - zeskanowany oryginał wniosku na adres e-mail: .

 

Szczegółowe informacje nt. zasad ubiegania się wsparcie zawarte zostały w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

 

Opis plików do pobrania:

  1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
  2. Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
  3. Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o dofinansowanie inwestycji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
  4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
  5. Załącznik nr 4 – Wzór rozliczenia inwestycji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
  6. Załącznik nr 5 – Regulamin pracy komisji oceny projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych” o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 

Poniżej aktualne dokumenty.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 36 kB, Liczba pobrań: 386
Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 587
Rozmiar: 58 kB, Liczba pobrań: 400
Rozmiar: 36 kB, Liczba pobrań: 269
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Paweł Burlewicz
Data modyfikacji: 2017.12.12 09:57
Modyfikował: Monika Gontarczyk
Wersja: 16(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Monika Gontarczyk 2017.12.12 09:57 edycja 16
Agnieszka Stabińska 2017.10.31 14:29 edycja 15
Agnieszka Stabińska 2017.10.31 14:09 edycja 14
Paweł Burlewicz 2017.10.11 11:57 edycja 13
Paweł Burlewicz 2017.10.02 11:21 edycja 12
Paweł Burlewicz 2017.10.02 11:18 edycja 11
Paweł Burlewicz 2017.10.02 11:09 edycja 10
Paweł Burlewicz 2017.09.25 15:09 edycja 9
Paweł Burlewicz 2017.09.15 14:04 edycja 8
Paweł Burlewicz 2017.09.15 08:23 edycja 7
Paweł Burlewicz 2017.09.14 15:55 edycja 6
Paweł Burlewicz 2017.09.14 15:54 edycja 5
Paweł Burlewicz 2017.09.14 15:54 edycja 4
Paweł Burlewicz 2017.09.14 15:30 edycja 3
Paweł Burlewicz 2017.09.14 15:28 edycja 2
Paweł Burlewicz 2017.09.14 15:27 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 3928

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.