Komunikaty

Egzamin z zakresu gospodarowania odpadami

2017.08.04 13:00 , aktualizacja: 2017.08.04 14:24

Autor: Agnieszka Wierzbicka, (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej, powołanej zarządzeniem nr 388/2017 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 31 lipca 2017 r. do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami informuje, iż 27 września 2017 roku, o godzinie 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Kłopotowskiego 5, w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze, odbędzie się egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie:

 1. Składowania odpadów
 2. Termicznego przekształcania odpadów
 3. Prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie pisemnego wniosku, który powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko
 2. datę i miejsce urodzenia
 3. miejsce zamieszkania
 4. dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu w wysokości 34% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał poprzedzający datę złożenia wniosku.

Opłatę należy wnieść na konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 31 1020 1026 0000 1202 0130 5895
z dopiskiem „opłata egzaminacyjna – odpady”

Opłatę wnosi się oddzielnie za każdy zakres egzaminu.


Wnioski należy składać w terminie do 31 sierpnia 2017 r., bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sekretariacie Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych przy ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, pierwsze piętro, pokój nr 115 lub listownie, za pośrednictwem poczty na wyżej podany adres.

Egzamin, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, obejmuje znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a w szczególności:

 1. zasad gospodarowania odpadami,
 2. obowiązków posiadaczy odpadów,
 3. procedur przyjmowania i badania odpadów w spalarniach i współspalarniach odpadów,
 4. procedur przyjmowania odpadów, metod i sposobów eksploatacji, zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów,
 5. wymagań technologicznych oraz najnowszych dostępnych technik odpowiednio dla termicznego przekształcania odpadów albo składowania odpadów,
 6. zasad prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Egzamin przeprowadza się oddzielnie dla każdego zakresu w formie testu pisemnego składającego się z 40 pytań. Warunkiem uzyskania świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami jest złożenie przez zainteresowanego egzaminu z wynikiem pozytywnym – co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi.

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Dorota Łucja Cichocka
Data modyfikacji: 2017.08.04 14:24
Modyfikował: Paweł Burlewicz
Wersja: 2(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Paweł Burlewicz 2017.08.04 14:24 edycja 2
Dorota Łucja Cichocka 2017.08.04 13:06 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 275

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.