Komunikaty

Ruszają prace nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

2017.06.30 09:15

Autor: Joanna Malarczyk (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 r.

 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”. Jest to najważniejszy dokument wpływający na obszar współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 21 lipca br.

 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w bieżącym roku. Jest on dostępny na stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

 

Uwagi do projektu mogą dotyczyć np.:

  1. celów współpracy – § 2 programu,

  2. zakresu przedmiotowego współpracy – § 4 programu,

  3. form współpracy pozafinansowej – § 6–14 programu,

  4. priorytetowych zadań publicznych – § 15–34 programu,

  5. podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 41 programu,

  6. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

 

27 czerwca Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w przyszłym roku pomiędzy województwem mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 18 330 000 , a tym samym ma być wyższa niż w 2017 r. o ponad 8 000 000 zł.

 

Jak co roku, poza środkami z dochodów własnych województwa, w 2018 r. zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

  1. opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,

  2. dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

  3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje zmian programu na 2018 r. można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym.

 

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: , a w wersji papierowej – pocztą na adres:

Biuro Dialogu Obywatelskiego,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Okrzei 35,

03-472 Warszawa.

 

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji powstanie projekt programu, który będzie poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad programem współpracy, zostały zaplanowane na wrzesień br.

 

Więcej o współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie www.dialog.mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 272
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Monika Gontarczyk
Wersja: 1(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Monika Gontarczyk 2017.06.30 09:30 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 331

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.