Komunikaty

Ogłoszenie Zarządu Województwa w sprawie nieruchomości w Płocku

2006.02.20 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Działając na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia, że Województwo Mazowieckie jest właścicielem nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 0004 – Łukasiewicza, jako działka ewidencyjna nr 239/1 o powierzchni 2,3702 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą KW nr PL1P/00013171/8. Nieruchomość ta składa się z części 3 dawnych działek ewidencyjnych, które w 1974 r. zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod budowę kombinatu sportowego, w tym:
  • części działki nr 3/10 o powierzchni 12582 m2 położonej przy ul. Gwardii Ludowej, stanowiącej współwłasność: Hanny Studzińskiej, Heleny Bziuk i Janiny Stępniewskiej, Henryka i Marianny Kozłowskich, Weroniki Matusewicz,

  • części działki nr 1/9 o powierzchni 14831 m2 położonej przy ul. Gwardii Ludowej, stanowiącej współwłasność: Wandy Gockowskiej, Zygmunta i Zofii Zalewskich, Klemensa i Janiny Portalskich, Stefana Zdrojewskiego i Wandy Turowskiej, Lucjana i Barbary Gawińskich, Mieczysława i Zofii Kaczmarek, Ireny Mieszkowicz,

  • części działki nr 2/8 o powierzchni 15841 m2 położonej w Płocku przy ul. Parowej, stanowiącej własność Hanny Stanisławy Przymanowskiej.

    W związku z tym, że cel wywłaszczenia nie został zrealizowany w ustawowym terminie oraz z uwagi na zamiar użycia wywłaszczonej nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że poprzedni właściciele lub ich spadkobiercy mogą wystąpić o zwrot ww. nieruchomości, składając do Prezydenta Miasta Płocka wniosek o zwrot, w terminie 3 miesięcy i 14 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia, chyba że zostali już wcześniej powiadomieni na piśmie o tym uprawnieniu.
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Administrator
Wersja: 1(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Administrator 2006.02.20 00:00 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 753

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.