System Informacji Oświatowej – sprawozdawczość dwutorowo (SIO1 i SIO2)

System Informacji Oświatowej – sprawozdawczość dwutorowo (SIO1 i SIO2)

2012.03.30 12:20 , aktualizacja: 2018.05.24 11:20

Autor: Małgorzata Janusz, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Szanowni Państwo, przypominamy że od 2015 r. System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości (SIO1) oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO" (SIO2).  

 

Funkcjonowanie dotychczasowego Systemu Informacji Oświatowej (SIO1)

Program SIO (tzw. „stare SIO”) wraz z instrukcją wprowadzania i przekazywania danych jest dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

W tabeli  I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

 

Wyeksportowany z programu plik należy przesłać zgodnie z obowiązującymi terminami w formie elektronicznej na adres (podając w temacie wiadomości nazwę placówki a w treści e-maila imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych oraz telefon kontaktowy). Wydruk podpisanego zestawienia zbiorczego należy dostarczyć na adres:

 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. B.Brechta 3

03-472 Warszawa

 

Informacji w sprawie tzw. starego SIO udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu:

Małgorzata Janusz – tel. (22) 59 79 424, e-mail:

 

Funkcjonowanie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2)

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej wraz z linkiem do instalacji „Aplikacji SIO” oraz instrukcjami obsługi znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Informacji w sprawie funkcjonowania zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2) na poziomie Samorządu Województwa Mazowieckiego w poszczególnych modułach udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu:

 

W zakresie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO): Małgorzata Janusz – tel. (22) 59 79 424, e-mail: , Paweł Dopadko – tel. (22) 59 79 421, e-mail:

 

W zakresie rejestracji i nadania numeru RSPO oraz REGON dla Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli: Paweł Dopadko – tel. (22) 59 79 421, e-mail:

 

W zakresie udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO: Paweł Dopadko – tel. (22) 59 79 421, e-mail: .

 

Klauzula informacyjna RODO

Uprzejmie informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;
  2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

w celu spełnienia obowiązku przekazywania danych w ramach zbiorów Systemu Informacji Oświatowej,

na podstawie przepisów Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

  1. mogą zostać udostępnione Kuratorium Oświaty w Warszawie
  2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

 

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Iwona Dybowska
Data modyfikacji: 2018.05.24 11:20
Modyfikował: Urszula Sabak-Gąska
Wersja: 15(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Urszula Sabak-Gąska 2018.05.24 11:20 edycja 15
Monika Gontarczyk 2017.06.28 15:19 edycja 14
Monika Gontarczyk 2017.06.28 15:09 edycja 13
Monika Gontarczyk 2017.06.28 15:09 edycja 12
Monika Gontarczyk 2017.06.28 15:08 edycja 11
Monika Gontarczyk 2017.06.28 15:07 edycja 10
Dorota Łucja Cichocka 2017.04.13 12:50 edycja 9
Dorota Łucja Cichocka 2017.04.13 12:49 edycja 8
Marcin Molski 2016.03.29 12:47 edycja 7
Marcin Molski 2016.03.29 12:44 edycja 6
Marcin Molski 2016.03.23 15:33 edycja 5
Marcin Molski 2016.03.23 15:32 edycja 4
Marcin Molski 2016.03.23 15:31 edycja 3
Marcin Molski 2016.03.23 12:49 edycja 2
Monika Gontarczyk 2016.03.23 08:59 edycja 1

Liczba wyświetleń: 5247

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.