Osoby upoważnione do wydawania decyzji

 
 
 • Aniołkowski Wojciech - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Środowiska,Geolog Wojewódzki
 • Bartosz Jan - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Biernacka Magdalena - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Borkowska Tamara - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Organizacji, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Cukrowski Paweł - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Dyrektor Departamentu
 • Dębek Marta - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce
 • Dobies-Maszeńda Anna - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Delegatura w Płocku
 • Drzewiecka Anna - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, p.o. Dyrektora
 • Gonczaryk Agnieszka - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Dyrektor Departamentu
 • Grajda Małgorzata Wioletta - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Opłat Środowiskowych, Dyrektor Departamentu
 • Gwoździk Jakub - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, Dyrektor
 • Janoszka Ewa - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Siedlcach
 • Jędrej Emilia - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Wicedyrektor
 • Kaliński Józef - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie
 • Karaś Piotr - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawiem Filia w Siedlcach, Dyrektor
 • Klimaszewski Dariusz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Opłat Środowiskowych, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Kominek Tomasz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Płocku, Dyrektor Delegatury
 • Kowalska Agata - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Organizacji, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu
 • Krasowski Tomasz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Dyrektor Departamentu
 • Krupiński Marian - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce, Dyrektor
 • Krusiewicz Mirosław - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Dyrektor Departamentu
 • Krzyżanowska Małgorzata - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Lewandowski Tomasz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, Zastępca Dyrektora
 • Łaga Daniel - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu
 • Łaptaszyński Krzysztof - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Organizacji, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Majda Maria - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu, Kierownik
 • Mantiuk Anetta - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Miecznikowska Wiesława - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Młynarczyk Mariusz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Morawski Robert - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie
 • Ostrowski Zbigniew Sławomir - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, p.o. Dyrektora
 • Pawlak Urszula - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Podgórski Marcin - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Dyrektor Departamentu
 • Popielarz Mariusz Piotr - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce, Dyrektor Delegatury
 • Porębski Kazimierz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Pozorek Artur - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, p.o. Wicedyrektora
 • Rybicki Radosław - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dyrektor Departamentu
 • Sałata Andrzej - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filii w Radomiu
 • Sałata Magdalena - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, Dyrektor Delegatury
 • Sobiczewski Ireneusz - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach
 • Sobolewski Janusz - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Zastępca Dyrektora
 • Szymołon Krystyna - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce
 • Świerkocka Marta - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku
 • Wieczorek Katarzyna - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, Dyrektor Departamentu
 • Wieremiejczyk Michał - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Opłat Środowiskowych, Zastępca Dyrektora Departamentu
 • Wojtalewicz Urszula - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, Kierownik
 • Woźnowski Rafał - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie, Dyrektor Delegatury

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.