Komunikaty

Oferta pracy dla pielęgniarek oddziałowych. Płock

2017.04.27 15:15 , aktualizacja: 2017.04.27 15:18

Autor: WSZ w Płocku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku ogłasza konkurs na stanowiska:

  • pielęgniarki oddziałowej Oddziału Okulistycznego,
  • pielęgniarki oddziałowej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego.

Z osobami wyłonionymi w postępowaniu konkursowym podpiszemy umowę o pracę.

 

Wymagane kwalifikacje

Zgodne z poz. 24, część I, załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie  kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w  podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  Dz. U.  z 2011r. nr151, poz. 896).

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o złożenie dokumentów, zgodnie z §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz.182, z późn. zm.) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego i na tablicy ogłoszeń w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, na  adres:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
09-400  Płock, ul. Medyczna 19,
Dział Kadr i Płac

 

Za dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe uważa się oryginały lub ich kopie uwierzytelnione notarialnie. Niezłożenie dokumentów w formie oryginałów lub ich kopii uwierzytelnionych notarialnie spowoduje odrzucenie oferty.

 

Kopertę z ofertą należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym, numerem telefonu i opatrzyć napisem: „Nie otwierać” – Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ……………………….[1] w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci będą powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.   

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać po złożeniu pisemnego wniosku do podmiotu leczniczego.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 2 miesiące od daty zakończenia składania ofert, w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

 

 

 

[1] Należy uzupełnić, podając pełną nazwę oddziału.

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: WSZ w Płocku
Data modyfikacji: 2017.04.27 15:18
Modyfikował: Agnieszka Stabińska
Wersja: 2(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Agnieszka Stabińska 2017.04.27 15:18 edycja 2
Agnieszka Stabińska 2017.04.27 15:17 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 179

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.