Komunikaty

Konkurs na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej Centrum Leczenia Mukowiscydozy

2017.03.06 14:30 , aktualizacja: 2017.04.14 10:06

Autor: opr. WKZ, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Dyrekcja SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Centrum Leczenia Mukowiscydozy

 

Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896):

 1. kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty wymienione w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 182) z  póź. zm. z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 1957),
 2. dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają właściwemu podmiotowi; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko ...” (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem), w terminie 20 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego pod adresem:

  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy

  z siedzibą w Dziekanowie Leśnym

  ul. Marii Konopnickiej 65

  05-092 Łomianki

 3. kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Rozpatrzenie ofert w terminie nastąpi 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert, w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Warszawa ul. Nowy Świat 63.

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu: 22 76-57-105.

 

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Dorota Łucja Cichocka
Data modyfikacji: 2017.04.14 10:06
Modyfikował: Dorota Łucja Cichocka
Wersja: 7(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Dorota Łucja Cichocka 2017.04.14 10:06 edycja 7
Dorota Łucja Cichocka 2017.04.14 10:03 edycja 6
Dorota Łucja Cichocka 2017.04.14 10:03 edycja 5
Agnieszka Stabińska 2017.03.07 14:26 edycja 4
Agnieszka Stabińska 2017.03.06 14:34 edycja 3
Agnieszka Stabińska 2017.03.06 14:31 edycja 2
Dorota Łucja Cichocka 2017.02.10 15:22 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 175

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.